Tema:Driftsbygning i landbruket med ysteri og forsamlingslokale.

Prosjekttype: Bygg inneholdende fellesfjøs for storfe, ysteri og møtelokale med samlet bruksareal (BRA) ca 1300 m2. Husdyrdelen: Husdyrrom for melkekyr, melkerobot, melkerom, tekniske rom. Ysteriet: Kontor og ysteri i 1.etasje. Forsamlingslokale: 300 m2 (BYA) med møterom, serveringsmulighet, toaletter og garderobe i 2. etasje.
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling - ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjektering. Prosjektledelse.
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring med hensyn til grunnforhold, brannsikkerhet og god funksjonalitet for melkeproduksjonen. Ysterivirksomheten stiller strenge krav til hygienekontroll i form av rekkefølge for arbeidsstasjoner, sluser og materialbruk.
Vår løsning: Bærekonstruksjon av stålbuer på punktfundamentering i betong. Betong hulldekke i etasjeskille mot 2. etg. Yttervegger og tak av sandwich-elementer med utvendig kledning/tekking av profilerte stålplater. Innvendige vegger av sandwich-elementer/bindingsverk. Lysplater i tak for godt lys. Stort vindu i forsamlingslokalet gir besøkende utsyn over fjøs og melkestall.

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post