Driftsbygning i landbruket med hybler).

Prosjekttype: Driftsbygning med bruksareal (BRA) 879 m2 for bærproduksjon, med kjøle- og fryselager, arbeids- og pakkerom, verksted, flistørke og flisfyringsanlegg samt ramper. Hybler for sesongarbeidere i 2. etg. 
Vårt oppdrag: All prosjektering inkl. arbeidstegninger. Byggesaksbehandling. Byggeledelse: ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, kontroll. 
Spesielt for dette prosjektet: Prosjekteringsmessig utfordring i forhold til brannsikkerhet og brukbarhet for større antall beboere i 2. etasje. Søknadsmessig krevende prosjekt på grunn av flere dispensasjoner, to ganger politisk klagebehandling samt nybrottsarbeid i forhold til å få godkjent denne type boliger på gårdsbruk.
Vår løsning: Driftsbygning i tre, med vekt på byggeskikk i forhold til eksisterende bygningsmasse på gården. Vegger innvendig kledd med sandwichpaneler i kjøle-og fryserom samt arbeids-og pakkerom. Takkonstruksjon: Sperretaksystem fra Multitak  med stålbjelke under undergurt hengt opp i strekkstag fra overgurt/møne.

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post