GIS-
oppmåling og kartproduksjon

Kart og oppmåling, til bruk i byggesak og ulike andre formål.

Vi er mobile, også ute i felt

Eksempler på leveranser

Bla igjennom våre eksempler på leveranser.

Kart og oppmåling, GIS

Oppmåling

Plankompaniet har eget landmålingsutstyr (GPS), som benyttes blant annet til følgende:

 • Georeferering av egenproduserte kart og punktskyer
 • Påvisning og innmåling av grenser
 • Innmåling/ plassering av bygg
 • Innmåling av ledningsnett.
  Vi har blant annet utført større oppdrag innen innmåling av fibernett for Viken Fiber. Dette kan for eksempel foregå med fastmontert utstyr på ATV, hvor måledataene lastes direkte opp i GIS-programvare på kontoret.
Oppmåling

GIS (geografiske informasjonssystemer)

Plankompaniet tilbyr utarbeidelse av pdf-kart og web-kart for ulike typer formål.

PDF-kart

Eiendomskart, med matrikkelopplysninger etc., tilpasset spesielle formål som jordskiftesaker, grensetvister mv.

 • Situasjonskart for byggesaker, fradelingssaker osv. på standardkart, ortofoto (georefererte flyfoto) og jordsmonnskart, med standard digitalt kartgrunnlag for eiendomsgrenser og bygg.
 • Temakart for støy, kommunikasjon, rasfare mv. og annen stedfestet informasjon.

Web-kart

Dette er interaktive kart som kan åpnes både på PC, smarttelefon og nettbrett, med GPS-funksjon. Vi benytter her programvaren ArchGIS Pro og ArcGIS Online.

 • Eiendomskart for eksempel i forbindelse med større takseringsoppdrag i hyttefelt osv. Eiendommer som skal takseres er da markert med grenser og ønsket info i det interaktive kartet, slik at man med nettbrett el.l. finner aktuell eiendom. Det er da også mulig å legge til rette for innlegging av info på objekter i kartet, ta bilder som legger seg på riktig sted i kartet osv.
 • Tur- og opplevelseskart, for eksempel med innlagte stier, skiløyper, opplevelsespunkter osv, med eventuell ytterligere informasjon i popup-bokser i kartet. Med GPS-fuksjon ser man da hvor man er i kartet til enhver tid, kan peke på, og få opp, aktuell informasjon om stedet man er osv.
 • Brøytekart o.l. Web-kart til bruk på PC og f.eks. i traktor. Viser aktuelle brøyteroder, hva som skal brøytes, samt registrerer online hvor man har vært. Flere enheter kan også kobles til samme kart, slik at flere som brøyter i samme område kan se hvor de andre har vært osv.
Eksempel fra Skrimfjell

Våre tjenester

Vi tilbyr sømløs integrasjon gjennom våre ulike tjenester, og tilpasser disse til hvert enkelt behov.

Image
Våre leverandører på teknologisiden
Archicad
Leica geosystems
Arc GIS
DJI
Autocad
Matterport