fbpx

3D - skanning - revolusjonerende teknologi, ulike løsninger tilpasset ditt behov

3D-skanning med Plankompaniet

3D - dokumentasjon

Vi har fokusert på å tilby en mest mulig komplett tjeneste av høyeste kvalitet. Laserskanning er en revolusjonerende metode for å registrere eksisterende bygninger, anlegg og terreng med ekstrem nøyaktighet. Metoden gir en punktsky som beskriver overflater i hele modellen detaljert og nøyaktig. Punktskyen bearbeides til ulike resultater som f.eks BIM-modeller.
Vi leverer også rene punktskydata tilpasset kundens behov og programvare i aktuelle format som LGS, RCP, e57, dwg mv. I tillegg leverer vi enklere fotografiske 3D-modeller utarbeidet med 3D-kamera fra Matterport.
Vi gjennomfører etterarbeid tilpasset dine behov og din programvare. På den måten vil du spare tid, samt bli i stand til å benytte filene som tiltenkt umiddelbart.

Laserskanning

Vi benytter høypresisjonsutstyr fra Leica Geosystems. Våre laserskannere registrerer opp til 2 millioner punkter pr sekund. Ved å koble sammen resultatet fra alle enkeltskanninger genereres en samlet punktsky av prosjektet, utvendig og innvendig, med alle detaljer. Nøyaktigheten i 3D (xyz) er ved høyeste oppløsning +/- 6mm på avstand 10 meter. Punktskyen legges inn i et 3D-modelleringsprogram (tegneprogram) hvor det genereres en 3D-modell (BIM) med detaljeringsgrad i tråd med kundens ønsker og behov.

Fotografisk 3D-modell

Til 3D-modeller benytter vi Matterport-kamera, eventuelt sammen med laserskanner der det er større krav til nøyaktighet. Metodikken gir høyoppløste og anvendelige modeller som enkelt benyttes via web. De kan derfor legges inn i for eksempel Google- maps, hjemmesider og annonser på nett. Ved hjelp av denne teknologien kan vi lage lekre virtuelle turer med svært høy presisjon.

Tilpasning til ethvert behov

I tillegg til å levere data som punktskyer mm. legger vi også avgjørende vekt på å levere komplett dataflyt tilpasset kundens behov og programvare. Eksempler kan være:

  • Rådgivende ingeniører, arkitekter ol. som ønsker grunnlag for videre prosjektering. Avhengig av kundens programvare leverer vi punktsky og 360- foto på format som enten kan legges direkte inn i tegneprogram, eller fungerer frittstående som innsyns- og måleverktøy mv..
  • Eiendomsbransjen som ønsker et verktøy for å kunne holde oversikten over egen bygningsmasse, presentere bygg og lokaler ifbm salg og utleie, el.
  • Eiendomsmeglere som vil presentere 3d- modell av salgsobjektene, slik at kunden kan «gå» virtuelt rundt i og utenfor huset, ta mål osv.. Matterport er godt etablert for eksempel hos amerikanske eiendomsmeglere og har nå blitt en integrert funksjon her hjemme på finn.no.
  • Forsikringsbransjen, der eksakt situasjonsdokumentasjon kan være av stor betydning for effektiv og trygg saksbehandling. Våre laserskannere er blant annet spesielt sterke på kartlegging av brannoverflater.

Våre leverandører på teknologisiden
Archicad
Leica geosystems
Arc GIS
DJI
Autocad
Matterport