fbpx

Referanser

Laserscanning og utarbeidelse av tegninger

Barnehager Asker kommune, laserscanning og opptegning av planer.

Oppdragsgiver: Asker kommune/ Roar Jørgensen AS.
Omfang: 28 stk kommunale barnehager i Asker kommune. 20 bygg, 12500m2.
Vi utførte: Laserscanning av alle bygg og utarbeidelse av plantegninger iht standard ….

Boligblokker i Oslo, plantegninger og 3d/BIM- modell.

Etterstadgata 20 Picture4Oppdragsgiver: Frognerbygg AS.
Omfang: 5 boligblokker med til sammen 212 leiligheter + næringslokaler i 1. etg. Totalt 14500m2.
Vi utførte: Laserscanning av alle byggene, alle leiligheter og lokaler, og utarbeidet plan- og snitt- tegninger, samt 3d- modell for videre arkitekturprosjektering.

Lørenskog kirke, 3d/BIM- modell.

loerenskog kirkeOppdragsgiver: Lørenskog kommune/ Sweco AS
Omfang: Middelalderkirke
Vi utførte: Laserscanning av hele kirken, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv BIM- modell.

Forretningsbygg, Karl Johans gate, Oslo, opptegning.

Omfang: Forretningsbygg med leiligheter, 2800 m2
Vi utførte: Laserscanning av alle næringslokaler og fellesarealer. Utarbeidet plan- og snitttegninger.

Videregående skole, Landfalløya 24-26, Drammen, plantegninger/ BIM- modell

Oppdragsgiver: Akademiet Drammen AS
Omfang: Videregående skole, 6300 m2, 3 bygg.
Vi utførte: Laserscanning av alle bygg, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv BIM- modell.

Sollia, Drammen, enebolig med utleiedel

SolliarevaOmfang: Enebolig, 3 etasjer + garasje og trappede uteområder
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje. Utarbeidet byggesøknad for godkjenning av utleiedel.

Hotvetveien, Drammen, enebolig, tilbygg og garasje, tegninger og byggesak

hotvetveienOmfang: Enebolig i verneverdig strøk.
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler og uteområder. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje av bolig inklusiv ny garasjeløsning under terreng. Utarbeidet byggesøknad med dispensasjoner.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Drammen, forretningsbygg, arealberegning

Omfang: 2 stk forretningsbygg, 5050m2
Vi utførte: Laserscanning av byggene og enkel opptegning for uttak av nøyaktige leiearealer.

Driftsbygning Lier, bruksendring, opptegning og byggesak

VestsideveienHeltNy Picture12Omfang: Driftsbygning i landbruket.
Vi utførte: Laserscanning og opptegning av eksisterende bygg. Utarbeidet søknad om tillatelse til bruksendring til lager for utleie, med dispensasjon fra LNF.

Heiaterrassen, Drammen, støttemur, prosjektering og byggesak

Omfang: Ny støttemur mot vei
Vi utførte: Laserscanning av eiendommen, inklusiv terreng. Prosjektering/ illustrering av ny støttemur mot vei og utarbeidelse av byggesøknad.

Byggesaksbehandling

Sollia, Drammen, enebolig, søknad utleiedel

Omfang: Enebolig, 3 etasjer + garasje og trappede uteområder
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje. Utarbeidet byggesøknad for godkjenning av utleiedel.

Hotvetveien, Drammen, enebolig, tilbygg og garasje

Omfang: Enebolig i verneverdig strøk.
Vi utførte: Laserscanning av boligen, alle deler og uteområder. Utarbeidet komplette tegninger, inklusiv 3d- modell og fotomontasje av bolig inklusiv ny krevende garasjeløsning innfelt i terreng. Utarbeidet byggesøknad med flere dispensasjoner, og omfattende dokumentasjonskrav fra kommunen.

Åssiden Stadion, mediabygg og tribune

aassiden StadionOppdragsgiver: Åssiden idrettsforening
Omfang: Mediabygg i tilknytning til fotballstadion + tribune.
Vi utførte: Arkitekturprosjektering av bygg Utarbeidet byggesøknad

Heiaterrassen, Drammen, støttemur

Heiaterrassen 2Omfang: Ny støttemur mot vei
Vi utførte: Laserscanning av eiendommen, inklusiv terreng. Prosjektering/ illustrering av ny støttemur mot vei og utarbeidelse av byggesøknad.

Hytte Stathelle, tilbygg fritidsbolig nær sjø

Omfang: Tilbygg til fritidsbolig få meter fra sjøen.
Vi utførte: Utarbeidelse av byggesøknad, med krevende dispensasjon ift avstand til sjø.

Skrim, adkomstvei til hytter, prosjektering og byggesak

Omfang: Ny adkomstvei til 5 hytter og vei + parkeringsplass til turisthytte.
Vi utførte: Prosjektering og utarbeidelse av byggesøknad.

Viken Fiber, søknad noder

Oppdragsgiver: Viken Fiber AS
Omfang: Vi har i mange år utarbeidet byggesøknader for noder (små sentraler) for Viken Fiber på Østlandet, og driver fortsatt med det.
Vi utfører: Utarbeidelse av byggesøknad og utstikking/plassering av byggene.

Øvre Eiker, søknad arealoverføring og fradeling til næringsformål (matrikkelsak)

Omfang: Arealoverføring mellom 2 boligeiendommer, og fradeling av areal fra den ene eiendommen til næringsformål.
Vi utførte: Oppmåling for fastsettelse av nye grenser, utarbeidelse av situasjonsplan og byggesak (matrikkelsak) med erklæringer, utarbeidelse av skjøte mv.

Driftsbygning Lier, bruksendring til lager

Omfang: Driftsbygning i landbruket.
Vi utførte: Laserscanning og opptegning av driftsbygning i landbruket. Utarbeidet søknad om tillatelse til bruksendring til lager for utleie, med dispensasjon fra LNF.

Gårdsbruk Sande, fradeling gårdstun

Omfang: Fradeling av gårdstun på landbrukseiendom for salg som bolig.
Vi utførte: Utarbeidelse av situasjonsplan og søknad om tillatelse til fradeling, med dispensasjon fra LNF.

Vestsideveien 348, Lier, 3 stk eneboliger, prosjektering og byggesak

Omfang: 3 stk eneboliger.
Vi utførte: Utarbeidelse av forhåndssøknad fra LNF, med omfattende dokumentasjonskrav. Prosjektering av boligene og utarbeidelse av byggesøknad.

Vestsideveien, Lier , ny gårdsbebyggelse, prosjektering og byggesak

Omfang: Etablering av komplett ny bebyggelse på ubebygd landbrukseiendom.
Vi utførte: Kartla området med drone, utarbeidet terrengmodell, prosjekterte nytt tun med bolig, redskapshus og terrengendringer.