fbpx

Punktsky fra

3D skanning

Ferdig modell (BIM)

basert på 3D skanning

Ved hjelp av høyoppløselige digitale teknikker kan vi produsere et nøyaktig utgangspunkt for videre utvikling av ditt eiendomsprosjekt.

Opptegning (modellering) bygg

Med grunnlag i punktskyer tegner vi opp (modellerer) alle typer bygg i 3D (BIM), med stor nøyaktighet. Vi benytter ArchiCad programvare og leverer i alle relevante formater; dwg, pln, IFC osv.. Vi har levert tegninger for tilbygg og nybygg boliger, oppdatert tegningsgrunnlag for boligblokker, barnehager, skoler, kirker, forretningsbygg, ridesenter, driftsbygning innen landbruk osv.

Når digitalt grunnlag mangler

En stor del av dagens bygg mangler digitalt tegningsgrunnlag. Mye av det som finnes av tegninger er heller ikke oppdatert etter diverse mindre omgjøringer osv. i tidens løp. Brannplaner ol er da heller ikke oppdaterte. Gjennom laserskanning kan vi tids- og kostnadseffektivt lage en presis modell av bygget slik det faktisk er i dag, hvor det kan tas ut nødvendige tegninger, IFC- modell osv. Vi kan også benytte punktsky til å kontrollere eksisterende tegningsgrunnlag, og ev. oppdatere dette.

Se større utgave av skisse
Våre leverandører på teknologisiden
Archicad
Leica geosystems
Arc GIS
DJI
Autocad
Matterport